Webbinfo

Om ESAB Sverige AB:

Postadress:
ESAB Sverige AB
Box 8004
402 77 Göteborg, Sverige

Besökadress:
Lindholmsallén 9

Organisationsnr:
556052-1857

Momsregistreringsnr:
SE663000171401

Informationens exakthet

Allt görs för att informationen ska vara så rätt och aktuell som möjligt. Trots detta kan fel uppstå och information kan komma att ändras utan förvarning.

ESAB använder sig av Cookies

En cookie är ett dataelement som kan sändas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system.

Cookies hjälper till att anpassa den information du får på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på denna webbplats kan uppgifter som t.ex. användarnamn lagras via en cookie.

Om du inte vill ta emot cookies från ESABs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie, så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte, eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Gå in hjälpen till din webbläsare för information om inställningar för cookies.

Villkor

Utan att acceptera våra villkor nedan ska man inte utnyttja eller använda sig av våra hemsidor.

Allt innehåll på ESAB:s webbsidor är förbehållna ESAB genom copyright © ESAB 1999. Utan skriftligt medgivande av ESAB är all form av reproduktion, överföring, utskick eller lagring av hela eller delar av innehållet förbjudet.

ESAB medger lagring i Er dator liksom utskrift av information enbart för personligt bruk. Notera att visst innehåll kan ha särskilda villkor att ta hänsyn till och det finns i så fall angivet i dokumemtet.

ESAB och ESABs produktnamn och övriga firmanamn ägs av ESAB. Allt har gjorts för att säkra riktigheten i hemsidans innehåll, men ingen som helst garanti kan lämnas med hänseende till fakta eller tillförlitlighet beträffande sidornas innehåll.

ESAB förbehåller sig rätten att ändra elller stänga ned sidorna utan avisering. I de fall ESABs webbsidor är länkade till information som publicerats av en tredje part fråntar sig ESAB allt ansvar för detta material. Genom att överföra material till någon av våra servrar via exmepelvis e-mail eller via webbsidor, godkänner man att materialet kan komma att publiceras.

Det är Ni som ansvarar för att materialet kan publiceras. Ni accepterar att gottgöra ESAB om en tredje part ställer anspråk på ESAB genom det material ni överfört. Ni lovar att inte starta några processer mot ESAB med hänvisning till det överförda materialet.

Genom att överföra material till ESAB garanterar Ni att materialet kan publiceras eller kan komma att ingå i något av koncepten, beskrivna i våra produkter, utan skyldighet från vår sida.

x
x

x

Loading..