Denna webbplats använder cookies och annan spårningsteknik för att ge dig våra tjänster, förbättra prestanda och funktionalitet hos våra tjänster, analysera användningen av våra produkter och tjänster och hjälpa till med våra reklam- och marknadsföringsinsatser.

Cookie Policy   Sekretessmeddelande

ESABS NYA 200 AMPERE PLASMASKÄRSYSTEMET - FÖR GENOMTRÄNGNING OCH SKÄRNING MED HÖG PRODUKTIVITET

Av Lars Hansen | 1 juni 2015

ESAB Cutting Systems lanserar Smart Plasmarc™ 200, ett nytt m2200 ampere plasmasystem med för tung mekanisk skärning.Systemet m2-200 Plasma använder tryckluft, syrgas eller kväve för att skära ett brett spektrum av materialtyper och tjocklekar. Det kan utföra högproduktiv genomträngning och skärning i olegerat stål med tjocklekar på upp till 38 mm. Systemet tillåter kantstart och kapning av material med tjocklekar på upp till 50 mm och är konstruerat för hög tillförlitlighet och enkel hantering.

Höga skärhastigheter förbättrar effektiviteten och ger fler skurna delar per timme. Jämfört med oxybränsle är ESABs system m2-200 Plasma mer än fyra gånger snabbare i olegerat stål med en tjocklek på 12 mm. Snabba inställningar och processändringar maximerar skärsystemets produktivitet.

Med m2-200 Plasma skärsystemet uppnås hög skärkvalitet med minimal slaggbildning, mindre missformning och en liten värmepåverkad zon. Detta resulterar i färre sekundära åtgärder och en lägre kostnad per del jämfört med gasskärning. En full 100-procentig arbetscykel på 200 ampere gör det möjligtför skärsystemet att hantera de mest krävande produktionsbehoven med högstatillförlitlighet.

ESABs senaste plasmaskärsystem är också enkelt att använda. En inbyggd processdatabas innehåller optimerade skärparametrar för att säkerställa konsekventa skärresultat. Parametrarna väljs ut och kontrolleras i ett enda steg. Enkla och intuitiva manöverreglage minskar behovet av operatörsutbildning, minimerar driftstörningar och förkortar installationstiden. Avancerad diagnostik förenklar felsökning och underhåll. Systemet är konstruerat för snabb och enkel installation, vilket möjliggöromedelbara produktivitetsvinster.

Tillförlitlig prestanda för ett stort antal industriella applikationer garanteras genom en beprövad strömförsörjningskonstruktion och en kraftfull vätskekyld skärbrännare. ESABs konstruktion förbrukar mindre slitdelar än liknande plasmabrännare, vilket minskar behovet av inventering och hantering av delar och sparar därmed tid och pengar. ESABs innovativa brännargeometri garanterar konsekvent skärkvalitet och lång livslängd.

m2-200 Plasma ersätter ESABs mekaniska system ESP-150 och ESP-200. ESP-150-paket med handbrännare och in-line-brännare förblir tillgängliga föricke-automatiserade skärapplikationer.

I över 75 år har ESAB Cutting Systems tillhandahållit nyckelfärdiga standardlösningar till kunder över hela världen. ESAB CuttingSystems är leverantör av hela system och tillhandahåller CNC-schablonskärmaskiner i olika storlekar, med ett brett utbud av skärteknikersom omfattar plasma-, gas-, laser- och vattenskärningsverktyg, programmering och kapslingsprogram samt CNC-styrningar.

ESAB Svetsning & Skärning är marknadsledande inom svets- och skärindustrin. Med erkända processer inomsvetsning och skärning samt revolutionära tekniker, tillför ESAB lösningar inomförbrukningsmaterial, utrustning och tillbehör för svetsning till kunder världen över. För mer information, besök www.esab.com.

För mer information, kontakta:

Lars Hansen
+45 36 15 88 79
lars.hansen@esab.dk

x
x

x

Loading..