Denna webbplats använder cookies och annan spårningsteknik för att ge dig våra tjänster, förbättra prestanda och funktionalitet hos våra tjänster, analysera användandet av våra produkter och tjänster, samt hjälpa till med vår annonsering och marknadsföring.

Cookiepolicy   Sekretesspolicy

ESAB:s SmartBevel™-teknik erbjuder en helt integrerad lösning för automatiserad plasmafasskärning

1 december 2017

ESAB Welding & Cutting har lanserat SmartBevel™-tekniken, som underlättar programmering av automatiserad plasmaskärning och fasskärning med hög precision och ett minimum av ingrepp och korrigeringar från operatören. SmartBevel inkluderar fasningsdata och geometriska kompensationer för V-, X-, Y- och K-fasning av kolstål med tjocklek från 6 till 50 mm. Till skillnad från konkurrerande system integrerar SmartBevel alla fasningskompensationer i CNC-enheten, så att operatören snabbt och enkelt kan finjustera programmet direkt på maskinen.

Många system för plasmafasskärning underutnyttjas på grund av programmeringsproblem. SmartBevel ger en integration mellan funktionerna för plasmautrustning, CNC-enhet, programvara, höjdreglering, fasningshuvud och travers, så att användaren kan utnyttja plasmasystemet optimalt och maximera produktiviteten.

De flesta system för plasmafasskärning kräver att programmeraren kompenserar för brännarvinkel, brännarhöjd, snittbredd och skärhastighet i detaljprogram eller skärlayout. Detta gör att operatören inte kan göra de justeringar som krävs för att producera korrekta detaljer. För att göra justeringar måste operatören gå tillbaka till programmeraren och få programmet eller skärlayouten uppdaterad. Detta kan medföra stort tidsbortfall och hindrar produktion av kvalitetsdetaljer.  

SmartBevel-tekniken förbättrar fasskärning på två sätt. För det första tillhandahåller SmartBevel med fasningsdata fler fasningsgeometrier. Tekniken tillhandahåller hög automationsgrad för programmeraren, genom att integrera bästa praxis för snittföljder för fasskärning i ESAB:s programvara Columbus® III CAD/CAM för programmering och skärlayout. För det andra placerar SmartBevel alla fasningskompensationsdata i CNC-enheten, inte i programmeringen. Därmed representerar detaljprogrammet eller skärlayouten den faktiska önskade geometrin, utan fasningskompensationer. Därmed elimineras behovet av att prova sig fram i programmeringen. I stället kan operatören snabbt och enkelt göra erforderliga justeringar direkt på maskinen. Operatören har möjlighet att framställa korrekta produkter snabbare och enklare än med konkurrerande system.

SmartBevel-tekniken fungerar tillsammans med ESAB:s plasmafasskärningssystem som är försedda med CNC-enhet Vision™. ESAB rekommenderar att SmartBevel för att maximera produktiviteten vid fasskärning används tillsammans med nya, automatiserade DMX Beveller för plasmafasskärning, som är nästa generations system för fasskärning, vars enkla och kompakta konstruktion ger väsentligt bättre prestanda. DMX Beveller erbjuder hög tillförlitlighet, förbättrad säkerhet och enkelt handhavande (se DMX-videon). För mer information, besök esab-cutting.com/smartbevel/.

ESAB Welding & Cutting Products är en välkänd branschledare inom svetsning och skärning. ESAB har tillsatsmaterial, utrustning och tillbehör för att skapa lösningar för kunder i hela världen – oavsett om de arbetar med sedan länge beprövade och förfinade svets- och skärmetoder eller med revolutionerande tekniska lösningar inom automation och mekaniserad skärning.

ESAB:s nya SmartBevel-teknik eliminerar alla gissningar ur plasmafasskärning och gör att programmeringen går på minuter snarare än timmar.
ESAB:s nya SmartBevel-teknik eliminerar alla gissningar ur plasmafasskärning och gör att programmeringen går på minuter snarare än timmar.
x
x

x

Loading..