Eva-Lena - Senior Metallurgist  


 903887_People_RD_lab

Namn:

Eva-Lena

Titel:

Senior Metallurgist

Ort:

Göteborg

Anställd sedan:

Oktober 1997 

 Hur hamnade du på ESAB? 

Jag sökte en tjänst inom produktutveckling, men i samband med intervjun hade en annan tjänst inom forskningslaboratoriet blivit ledigt, vilket passade mig och min utbildning ännu bättre. Materialteknik och metallurgi har alltid varit det som lockat mig. 

 Hur upplever du ESAB som arbetsplats?

På forskning och utveckling upplever jag att man som medarbetare tillåts ta stort ansvar för sina arbetsuppgifter och sin egen utveckling, vilket jag tycker är positivt och utvecklande. I min grupp har vi också ett trevligt arbetsklimat, vi trivs bra tillsammans och har roligt. 

 Hur har du utvecklats på ESAB?

Jag har utvecklats väldigt mycket som materialtekniker. Jag har verkligen fått användning för de teoretiska kunskaper jag tog med mig från studierna och dessutom behövt utveckla och fördjupa dem. Mina kunskaper utmanas ständigt och jag tvingas verkligen förstå materialet på djupet. Många års erfarenhet har gett mig en ödmjukhet inför hur komplext arbetet med något så vardagligt som metaller kan vara. 

 Vad är det bästa med ESAB i jämförelse med andra företag?

För oss som sysslar med metallografi och metallurgi är det bästa att vårt arbete är så tekniskt utmanande. Svetsning är så mycket mer komplicerat än vad många tror, man utsätter metallen för påverkan som drastiskt förändrar den – och ändå ska man få det att fungera. På så sätt gör arbetet med material- teknik på ESAB att jag får användning av all min fantasi, erfarenhet och tekniskt kunnande. Det blir nästan aldrig tråkigt och arbetsuppgifterna blir aldrig enformiga. 

 Finns det några speciella egenskaper man behöver för att jobba på ESAB?

ESAB rymmer så många olika typer av yrken, vilket gör att behovet ser olika ut. I min grupp behöver man ha en god analytisk förmåga, att kunna koppla samman resultatet från sina egna undersökningar med den teoretiska utgångspunkten. Samtidigt behöver man vara öppen för andras resultat och tidigare forskning. Det är också viktigt att kunna hantera många olika utredningar parallellt. Vi har ofta flera uppdrag från olika delar av världen på gång samtidigt, som alla ställer olika krav på vår kunskap om metallurgi, svetsmetoder, materialtyper och kundernas behov.  
x

x

Loading..