Vår grundare

Grunden för ESAB byggdes i början av förra århundradet, av en innovativ ingenjör som sökte en praktisk lösning på ett ofta förekommande problem.

1904 utvecklade Oscar Kjellberg den belagda svetselektroden, som gav svetsgodset ett rejält kvalitetslyft. När elektroden smälte under svetsningen, skyddade beläggning  smältbadet mot atmosfärluften. Därmed förhindrades att svetsgodset försprödades när det svalnade.

Elektroder med tunn beläggning av olika slag hade provats redan tidigare, och vissa av dem hade visat sig möjliggöra högre svetshastighet. Ingen av dessa beläggningar hade emellertid förbättrat svetsgodsets kvalitet. Kjellberg var den som först insåg att kraftig elektrodbeläggning kunde utnyttjas för att hindra atmosfärluften från att förorena svetsgodset, och han räknas i dag som den belagda svetselektrodens uppfinnare. Tiotusentals svetsare blir påminda om detta varje dag – tillsatsmaterialen de använder bär fortfarande hans initialerna OK.

Allt sedan Kjellberg grundade Elektriska Svetsnings-AktieBolaget (ESAB) i Sverige 1904 har företaget legat i svetsningens framkant, drivit teknikutveckling och innovation och aldrig tappat fokus på det ursprungliga uppdraget – att förse sina kunder med de bästa produkter och tjänster marknaden har att erbjuda.

agens ESAB består av en 1989 genomförda sammanslagningar av branschledande företag: Alloy Rods Corporation, L-TEC Welding & Cutting Systems, All-State Welding Products, ESAB Automation och ESAB svetsprodukter. Tillsammans har dessa företag mer än 300 års erfarenhet av utrustning och tillsatsmaterial för svetsning och har lanserat många innovativa produkter och svetsmetoder, inklusive rostfria elektroder och lågväteelektroder för manuell svetsning, såväl som pulverbågsvetsning, TIG-svetsning och MIG-svetsning.

ESAB Group, Inc. är ett helägt dotterbolag till Colfax Corporation.

Oscar Kjellberg
x

x

Loading..