Vårt miljöansvar

Hållbar utveckling är att tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheten för våra efterkommande att tillgodose sina behov i morgon. Som en av de världsledande aktörerna i branschen har vi ett stort ansvar för att styra våra processer, produkter och hela vår verksamhet mot en sådan hållbarhet.

ESAB har fastställt och tillämpar en miljö-, hälsoskydds- och säkerhetspolicy och en miljö, hälsoskydds- och säkerhetsvision, och sätter övergripande mål för minskad miljöbelastning, till exempel sänkt energi- och vattenförbrukning och eliminering av farliga ämnen ur verksamheten. Vi arbetar med hela livscykeln och kan därför väga olika möjligheter och risker mot varandra och fatta beslut som verkligen gör nytta för både ekonomin, miljön och samhället.

Strukturerade styr- och ledningsmetoder är avgörande för möjligheterna till ständig förbättring.

ESAB är det första globala svetsföretaget som erhållit heltäckande extern certifiering enligt de tre nyckelstandarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Denna certifiering av våra ledningssystem för miljö, hälsoskydd och säkerhet täcker ESABs samtliga verksamheter, medarbetare och enheter i hela världen.

Vårt miljöansvar
x

x

Loading..