Vårt ansvar för säkerheten

Hälso- och säkerhetsfrågor är mycket viktiga vid svetsning. Vår vision är en värld där ingen av våra medarbetare och ingen som använder våra produkter någonsin drabbas av arbetsskador.

ESABs säkerhetsdatablad innehåller viktig information om produktinnehåll, svetsrök och -gaser, hälsoskydds- och säkerhetsåtgärder, såväl som information rörande svetsslagg.

Alla våra säkerhetsdatablad finns tillgängliga för nedladdning.

För ytterligare säkerhets- och hälsoskyddsinformation, besök American Welding Society (AWS) och ladda ner standarden ANSI Z49.1 Safety in Welding, Cutting and Allied Processes och AWS säkerhets- och hälsoskyddsfaktablad.

Vårt ansvar för säkerheten
x

x

Loading..