EHS Policy

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHETSPOLICY (EHS)

Som världsledande tillverkare av tillsatsmaterial och utrustning för svetsning samt system för skärning, skall vi, i all vår verksamhet:

  • Ständigt förbättra vår påverkan på miljö, hälsa och säkerhet genom att hushålla med naturresurser och råvaror, förhindra förorening samt tillhandahålla säkra arbetsplatser och produkter.
  • Främja säkerhet och miljöskydd som kärnverksamhet värden i alla verksamheter och företags aktiviteter.
  • Garantera säkerheten och välbefinnandet för medarbetare, entreprenörer, besökare och gäster på alla våra anläggningar och vid aktivititer utförda av ESAB.
  • Odla en EHS kultur som bidrar till engagerade, motiverande och handlingsinriktat miljöarbete och beteende.
  • Nyttja Colfax Business System (CBS) verktyg för att minska avfallen och driva miljö, hälsa och säkerhet (EHS) mot ständiga förbättringar.
  • Uppmuntra våra entreprenörer, leverantörer och konsulter (VOC) att bidrar till vår gemensamma framgång.
  • Se till att överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav som vi prenumererar använder världsklass system EHS management.
  • Arbeta mot ett miljövänligt- och säkerhetsbeteende i både lokala och globala sammanhang.
  • Se till att bevarande och förebyggande av föroreningar för våra globala verksamheter, produkter och tjänster. Förläng en livscykelfilosofi och förväntan till våra uppströms och nedströms intressenter.


EHS signatures
x

x

Loading..