Säkerhet och miljö

För oss på ESAB är det viktigt att skydda våra medarbetares och samarbetspartners personliga hälsa och säkerhet, liksom att skydda den miljö vi verkar i. Vi arbetar ständigt för att bli bättre ur hälso- och miljöperspektiv. Ett arbete som innefattar inte bara direkta miljö- och arbetsmiljöfrågor, utan även berör sociala frågor och ekonomi.

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 45001 Certification

Säkerhet och miljö

Vårt ansvar för säkerheten

Hälso- och säkerhetsfrågor är mycket viktiga vid svetsning. Vår vision är en värld där ingen av våra medarbetare och ingen som använder våra produkter någonsin drabbas av arbetsskador.

Vårt ansvar för miljön

Hållbar utveckling är att tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheten för våra efterkommande att tillgodose sina behov i morgon. Som en av de världsledande aktörerna i branschen har vi ett stort ansvar för att styra våra processer, produkter och hela vår verksamhet mot en sådan hållbarhet.

x

x

Loading..