Föregående
Nästa

Lasersvetsning (LBW)

Föregående Nästa

Hybridlasersvetsning erbjuder tillverkningsindustrin dramatiska produktivitets- och kvalitetsförbättringar jämfört med konventionella svetsmetoder.  Hybridlasersvetsning (Hybrid Laser Arc Welding, HLAW) kan vid svetsning i tunt gods uppnå 3–5 gånger högre hastighet än MIG/MAG - GMAW och upp till 10 gånger högre hastighet än TIG - GTAW, med 80–90 % lägre värmetillförsel. Det innebär att tunnplåtskonstruktioner inte bara kan tillverkas mycket snabbt, utan dessutom med drastiskt reducerad värmepåverkan och svetsdeformation. Det betyder i sin tur att kostsamt efterarbete minskar eller bortfaller helt.

Hybrio™ – det adaptiva processtyrsystemet

ESAB:s patenterade, återkopplade processtyrsystem (processreglersystem) övervakar svetsen i realtid och reglerar processen för att kompensera för fogspalts- och fogpassningsavvikelser. Systemet kan dessutom mäta laserstrålens inträngningsdjup och genom aktiv reglering hålla det inom önskade toleranser.  Detta avancerade reglersystem breddar parameterintervallen inom vilka svetsning är möjlig med en faktor 5 jämfört med traditionellt styrd hybridlasersvetsning.  Genom detektering av miljö, fogpositionering och fogpassning kan systemet anpassa processen, i realtid, för att upprätthålla hög svetskvalitet över ett brett fogpassningsintervall. Detta genombrott inom svetsprocessreglering gör det möjligt att använda hybridlasersvetsning för stora och komplexa strukturer utan att kraven på fixturer, efterbehandling och avslutande maskinbearbetning blir orimligt omfattande och kostsamma.

Laseraggregat med halvledarteknik

Laseraggregat med halvledarteknik Laserresonatorerna i ESAB:s maskiner för hybridlasersvetsning är byggda uteslutande med halvledarteknik. Dessa nya laseraggregat har hög verkningsgrad, förbrukar inga lasergaser och har mycket lång livslängd. Till skillnad från äldre CO2-lasrar avger dessa nya laseraggregat ljus av en våglängd som inte kräver speglar, linssystem eller annan optik för att styra ljusstrålen till svetshuvudet. I stället används flexibla fiberoptikkablar, genom vilka en högenergistråle kan ledas upp till 200 m utan nämnvärd förlust av energi eller strålkvalitet.

Tack vare detta har ESAB kunnat utveckla en serie flexibla produkter som lämpar sig väl för integration i konventionell produktionsmiljö – det finns ingen traditionell, känslig optik med tillhörande underhållskrävande mekaniska komponenter att ta hänsyn till.  Vidare kan dessa laseraggregat fördela sin energi på upp till 6 individuella fibrer, vilket gör att ett enda aggregat kan driva flera oberoende arbetsceller.

Hybrio™-pekskärmen

Datorbaserat operatörsgränssnitt med pekskärm

Alla ESAB:s hybridlasersystem har ett avancerat, datorbaserat operatörsgränssnitt. Gränssnittet är mycket enkelt att använda och gör det lättare att utveckla och hantera hybridlasersvetsar i produktionsmiljö. Systemet har tre olika driftlägen: operatör, tekniker och utvecklare. Val av driftläge sker vid inloggningen, utifrån användarens inloggningsuppgifter.  De olika driftlägena ger användaren tillgång till olika detaljeringsgrad och olika behörighet att styra svetsningsprocessen.

Användarmiljön är Windows-baserad, vilket gör det enkelt att ställa in det realtidsadaptiva styrsystemet. Det finns även ”expertsystem” i form av guider, vilka hjälper tekniker att utveckla nya hybridlasertillämpningar. Slutligen innehåller operatörsgränssnittet en kvalitetssäkringsmodul, som kan registrera och rapportera faktiska parametervärden, viktiga variabler och svetskvalitetsresultat, för senare utvärdering i enligt våra kunders lagerpolicykod (Stock Policy Code, SPC) och kvalitetsrapportering. Modulen kan automatiskt generera svetsrapporter och journaler enligt AWS, ISO och kundspecifika normer.

Brett sortiment standardsystem

Brett sortiment standardsystemESAB erbjuder nu ett omfattande sortiment standardiserade, modulära produktionssystem i vilka Hybrio™-systemet ingår, för de mest skiftande svetstillämpningar – balksvetsning, sömsvetsning, rörsvetsning. Dessa nyckelfärdiga system är konfigurerade för att ge kunderna en färdig lösning att integrera i sina befintliga produktionsanläggningar. ESAB erbjuder dessutom Hybrio™ Process Package för systemintegratörer. Paket är en komplett och driftklar hybridsvetslösning som systemintegratörer och maskinverktygstillverkare kan integrera i sina egna, kundanpassade eller specialbyggda produkter.  För våra robotsystemintegratörer på högsta expertnivå erbjuder ESAB även ett komplett Hybrio™ processpaket för hybridlasersvetsning, avsett för flexibla automationssystem för alla tillämpningar med extrema krav på produktivitet och kvalitet.

x
x

x

Loading..