Föregående
Nästa

Brännsvetsning (FBW)

Brännsvetsning används i många olika tillämpningar, eftersom metoden har hög produktivitet och tillförlitligt som resulterar i en hög och jämn svetskvalitet.

Brännsvetsning är en motståndssvetsmetod där värmetillförseln till delarna som ska sammanfogas tillförs huvudsakligen med hjälp av delarnas eget elektriska motstånd.

Arbetsstyckedelarna positioneras ände mot ände. Normalt består brännsvetsningsförloppet av planbränning, förvärmning, avbränning och stukning. Planbränningen görs för att undvika problem med att fogytorna inte är helt parallella. Förvärmning görs med arbetsstyckedelarna sammanförda med lågt tryck. När fogytorna når rätt temperatur startar avbränningsfasen, under vilken oxider och föroreningar bränns bort och fogytorna blir jämna och rena. Under denna fas uppstår en hel del svetssprut, som består av såväl oxider som metallsmälta. Efter avbränning sker stukning - fogytorna pressas mot varandra med stor kraft och smälter samman till en svets av god kvalitet.

Ladda ner broschyr:


 

.

tmp
x

x

Loading..