Föregående
Nästa

Processprinciper

Vid friktionsomrörningssvetsning används att cylindriskt, ansatsförsett verktyg med en profilerad tapp, vilket bringas i rotation och förs in i fogen mellan de båda delar som ska svetsas samman. Delarna måste vara stadigt fastspända för att inte tvingas isär under svetsningen. Friktionsvärmen som utvecklas mellan det värmetåliga svetsverktyget och arbetsstycket för godset i dessa att mjukna utan att nå smältpunkten, vilket gör det möjligt att föra svetsverktyget längs fogen. Det plasticerade materialet, som överförs till verktygstappens baksida, välls ihop under kontakt med verktygets ansats och profilerade tapp. När arbetsstycket svalnar bildas ett homoget förband mellan arbetsstyckets delar.

  • Sammanfogning utan smälta
  • Inget tillsatsmaterial
  • Värme tillförs genom friktion mellan verktyget och arbetsstyckets delar
  • Det roterande verktyget trycks mot arbetsstycket
  • Det plasticerade materialet välls ihop till ett homogent förband
FSW-process, ©TWI

FSW-process, ©TWI

x

x

Loading..