Föregående
Nästa

Gasvolframsvetsning (TIG - GTAW)

Vid gasvolframsvetsning, även kallad TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas) eller GTAW (Gas-shielded Tungsten Arc Welding) används en solid, icke smältande volframelektrod. Elektroden, ljusbågen, smältbadet och området runt smältbadet skyddas av en inert skyddsgas, som håller undan atmosfärluften. Om tillsatsmaterial behövs, tillsätts det i smältbadets framkant.

TIG-svetsning ger exceptionellt rena svetsar av mycket hög kvalitet. Eftersom ingen slagg blidas vid TIG-svetsning är risken för slagginneslutningar i svetsgodset eliminerad, och den färdiga svetsen behöver praktiskt taget ingen rengöring alls.

Nästan alla metaller kan TIG-svetsas och metoden är lämplig för såväl manuell som mekaniserad svetsning. Svetsning av aluminiumlegeringar och rostfria stål i tillämpningar med höga kvalitetskrav görs i mycket stor utsträckning med TIG. Metoden är vanlig för högkvalitetssvetsar i kärnindustri, kemisk industri, flygindustri och livsmedelsindustri.

 

Produktinformation:

TIG - GTAW

x

x

Loading..