Föregående
Nästa

HLAW-tillämpningar

tmp

ByggnationByggnation

Plattformar, balkar, fackverk, pålar och ledningsstolpar – alla är exempel på byggnationsprodukter där man drar fördel av den höga produktivitet och låga formändring hybridlasersvetsning erbjuder. ESAB har flera kunder som i sin tillverkning av komponenter och strukturer för bygg- och anläggningsindustrin redan I DAG utnyttjar fördelarna hybridlasersvetsning erbjuder. Dessa företag övergår dessutom ofta till mer höghållfasta material och mer korrosionsbeständiga legeringar, och når därigenom högre strukturell effektivitet och livslängd och lägre livscykelkostnad.

Avancerade strukturerAvancerade strukturer

ESAB har arbetat med utveckling av produktionsutrustning för att kostnadseffektivt och med hjälp av avancerade strukturlösningar tillverka nya typer av strukturelement och prefabricerade strukturer i höghållfasta material. Hybridlasersvetsningens unika egenskaper – stor inträngning och liten värmetillförsel – gör det möjligt att tillverka nya typer av laminerade, ihåliga strukturdelar med ”celluppbyggnad” som fungerar lika bra som eller bättre än konventionella alternativ, trots att vikten ofta halveras och balkars höjd eller andra strukturellt signifikanta mått kan nedbringas till en tredjedel.

Energi industriEnergi industri

Energi industrin står inför några av sina svåraste tekniska utmaningar någonsin. Det är inte bara nödvändigt att utveckla helt nya energikällor, kraftproduktions- och kraftdistributionssystem, man måste samtidigt minska verksamhetens miljöpåverkan. ESAB har under många år varit ledande inom automation för energi industrin och är en ledande tillverkare av utrustning för tillverkning av vindkraftverkstorn och vindturbiner. Vi bedriver nu även ett branschsamarbete för att utveckla nästa generation hybridlaserutrustning för svetsning av pipelines för olja och gas, ledningsstolpar, lagringstankar och tankar och andra nyckelkomponenter.

Mobil utrustningMobil utrustning

Begreppet mobil utrustning spänner över ett stort område – bygg- och anläggningsmaskiner, gruvtruckar, mobilkranar, jordbruksmaskiner etc. För alla dessa maskiner finns ett par gemensamma krav: låg vikt i förhållande till strukturell styrka samt extrem robusthet och tillförlitlighet. ESAB har lång erfarenhet av att utveckla processparametrar och svetstrådar för svetsning av de extrema högprestandastål som används i allt större utsträckning. ESAB:s hybridlaserutrustning är en utomordentlig möjlighet för tillverkare av mobil utrustning att skaffa sig ett signifikant övertag i en bransch där konkurrensen är mycket hård.

TransportTransport

För farkoster och transportredskap är egenvikten, taravikten, mycket betydelsefull. Minskning av taravikten kan ofta direkt omvandlas till ökad lastvikt och lägre energikostnader. Det innebär ökade intäkter och lägre kostnader för slutanvändaren. Svårigheten är att bygga lättare utan de formändringar som ofta är ett problem vid lätta konstruktioner. ESAB har samarbetat med flera ledande transportföretag och hjälpt dem till nytänkande kring sina produkter, så att de kunnat utnyttja hybridlaserteknikens unika möjligheter effektivt. Våra stora 6-axliga laserportalsystem bidrar idag till att omdana världens järnvägsindustri genom att möjliggöra produktivitet och kvalitet som är ouppnåeliga med konventionella metoder.

VarvsindustriVarvsindustri

Några av Europas mest avancerade skeppsvarv har i flera år använt hybridlasersvetsning för att bygga däck och skott till fartyg. System från ESAB används för närvarande för att bygga nästa generations örlogsfartyg. Hybridlasersetsning är möjliggjort en övergång till höghållfasta legeringar och lätta konstruktioner, utan de formändringsproblem som normalt uppstår när man bygger lätta, avancerade strukturer med konventionella svetsmetoder.

x

x

Loading..