Föregående
Nästa

HLAW - processbeskrivning

tmp 1x1 transparent

Vad är det nya i Hybrio™-tekniken?

Med ESAB:s hybridlaserteknik Hybrio™ uppnås både den stora inträngningen och låga värmetillförseln hos lasersvetsning och de utmärkta svetsegenskaperna och den överlägsna spaltstoleransen hos gasbågsvetsning (MIG/MAG - GMAW). Den är ett radikalt nytt svetstekniskt alternativ som ger extremt smala och djupa svetsar och mycket hög svetshastighet. Med Hybrio™ är ofta en enda svetssträng tillräckligt för att uppnå ett resultat som kräver flera strängar med konventionell smältsvetsteknik. Värmetillförseln till arbetsstycket är också mindre, vilket reducerar svetskrympningar och formändringar som vid konventionell svetsning kan göra den färdiga produktens geometri svårförutsägbar och kräva dyrbar efterjustering.

Kombinationen av MIG/MAG - GMAW och laser i Hybrio™-processen löser problemet med den renodlade lasersvetsningens begränsade förmåga att ge godtagbara svetsar när fogpassningen inte är perfekt. Resultatet är en mångsidigare och mer robust svetsmetod som klarar ett 3 gånger bredare svetsparameterintervall än renodlad, konventionell lasersvetsning. MIG/MAG - GMAW gör det också möjligt att använda tillsatsmaterial för att justera svetsens metallurgi och skapa svetsrågar eller kälar, samtidigt som den långsammare kylningen minskar hårdheten. Detta är särskilt värdefullt för svetsning av höghållfast kolstål och rostfria stål.

Egenskaper hos hybridlasersvetsar

10 års utveckling och testning genomförda av ESAB och våra samarbetspartners har slutgiltigt bevisat att svetsar gjorda med hybridlaserteknik kan nå minst samma hållfasthet, seghet och plastiska formbarhet som svetsar gjorda med konventionell teknik. I vissa avseenden kan hybridlasersvetsar vara överlägsna konventionella svetsar. Den mycket finkorniga strukturen och de släta, likformiga svetsar som uppnås tack vare den låga värmetillförseln gör hybridsvetsar exceptionellt väl lämpade för höghållfasta legeringar. Hybridlasersvetsar har mycket slät yta och jämn form och har i kälsvetsar uppvisat 300 % högre utmattningsgräns än svetsar av liknande storlek gjorda med konventionell teknik.

 

Hybridlasersvetsning
1 Nybildad svets
2 Inert skyddsgas
3 Fokuserad laserstråle
4 Svetspistol för MIG/MAG - GMAW
5 Trådelektrod
6 Ljusbåge
7 Smältbad
8 Nyckelhål

 

Graphic illustrating differences between GMAW, Laser and Hybrid Laser Welding weld profiles
Profiljämförelse mellan svetsar gjorda med MIG/MAG - GMAW, laser- respektive hybridlaserteknik
Duplex Stainless
Profiljämförelse mellan svetsar gjorda med MIG/MAG - GMAW, laser- respektive hybridlaserteknik
Helt genomsvetsad kälsvets
Helt genomsvetsad kälsvets
x

x

Loading..