Föregående
Nästa

HLAW - Kundfördelar

Hybridlasersvetsning passar inte alla

Det kan behövas anpassningar av maskinbearbetning och fogberedning, såväl som förändringar av efterbehandling och andra efterföljande operationer, för att den stora potentialen för produktivitets-, kvalitets- och kostnadseffektivitetshöjningar ska kunna utnyttjas helt. Att framgångsrikt införa en så radikalt annorlunda produktionsteknik är en stor investering och förutsätter inte bara tillgång till kvalificerade ingenjörer och tekniker, utan också ett helhjärtat stöd från företagsledningen. För företag vars verksamhetsprofil och produkter passar hybridlasertekniken är emellertid förbättringspotentialen enorm.

För sådana företag, oavsett om de tillverkar fordon, containrar, fartyg och offshore-utrustning eller om de är bygger pipelines, är verksamma i bygg- och anläggningsbranschen eller i energisektorn, kommer hybridlasersvetsning att rita om spelplanen – och resultattavlan! För den som tillverkar stora volymer i industriell skala, blandat med medellånga serier och styck- eller kortserietillverkning, kan Hybrio™ vara svaret.

Starkare, styvare, lättare

Mindre värmetillförsel och högre svetshastighet gör denna unika kombination av metoder mycket lämplig för tillverkning av starkare, styvare och lättare produkter av högpresterande kolstål och rostfria stål. Hybrio™-processens unika egenskaper kapar dessutom drastiskt kostnaderna för tillsatsmaterial och efterarbete.

Inte nog med det – denna sofistikerade teknik är dessutom enkel att använda. Det flexibla, helautomatiserade svetssystemet styrs från ett användarvänligt gränssnitt i en vanlig persondator och kräver ingen avancerad operatörsutbildning. Det betyder lägre personalkostnader, högre tillförlitlighet och kortare genomloppstider. Resultatet? Effektivare produktionsprocess, högre produktivitet, högre svetskvalitet – och bättre siffror i resultaträkningen!

Rusta dig för högre hastigheter, lägre kostnader och bredare kundunderlag

Hybridlasersvetsning handlar inte bara om tillverkningsteknik. Det handlar också om att bredda ditt affärsområde och vidareutveckla flera aspekter av hela din produktion. Hybridlasersvetsning kan uppnå 3–5 gånger högre hastighet än gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG - GMAW) och upp till 10 gånger högre hastighet än pulverbågsvetsning (SAW), med 80–90 % lägre värmetillförsel. Driftkostnadsbesparingarna kan förväntas vara omkring 50 % jämfört med MIG/MAG - GMAW och ännu större jämfört med SAW. Samtidigt ger hybridteknikens unika kombination av stor inträngning och minimal formändring en hel mängd nya och intressanta möjligheter att utnyttja den väldiga potentialen hos de senaste högprestandalegeringarna och de mest avancerade lättviktskonstruktionerna.

 

x

x

Loading..