Föregående
Nästa

Påsvetsning

Bandpåsvetsning

Bandpåsvetsning genom pulverbågsvetsning (SAW) eller elektroslaggsvetsning (ESW) är de möjliga metoderna för påsvetsning av större ytor, till exempel på tryckkärl. Både SAW och ESW har högt insvetstal (kg/h), hög yttäckningshastighet (m²/h), liten inträngning och hög svetsgodskvalitet.

Färdiga satser med bandelektroder och flux för nästan alla krävande tillämpningar finns att tillgå. Bandelektroder levereras kallvalsade i rullar om 25, 50, 100 eller 200 kg. Standardtjockleken är 0,5 mm och bredden är vanligen 30, 60 eller 90 mm.

 

Produktinformation:

Svetshuvuden & kontaktrör

tmp
x

x

Loading..