Föregående
Nästa

SAW - ICE™

Fördubbla svetsproduktiviteten och höj lönsamheten med ICE™-teknik.

ESAB:s patentsökta ICE™-teknik utnyttjar överskottsvärmen från pulverbågsvetsning med dubbla trådar för att öka produktiviteten med upp till 100 %, utan att öka värmetillförseln till grundmaterialet. ICE™ ger högre produktivitet utan investeringar i nya svetsstationer och med bibehållen personalstyrka - ökar lönsamheten.

Det går att kapa produktionskostnader och öka intäkterna - samtidigt.

Ja, du läste rätt. Läs vidare för att se hur ICE™ kan förvandla din verksamhet.

Pulverbågsvetsning kommer aldrig mer att bli sig lik!

VAD ÄR ICE™?

1 strömkälla, 3 trådar

Den patentsökta ICE™-tekniken är inte bara elegant i sin enkelhet, den är också nästa steg i utvecklingen av ESAB:s branschledande twintrådsteknik för pulverbågsvetsning. ICE™ har en tredje tråd, elektriskt isolerad, mellan de båda spänningssatta trådarna, löpande parallellt med dessa i samma kontaktbackar. Överskottsvärmen från de båda spänningssatta trådarna smälter denna extra, "kalla" tråd, och det är det som givit tekniken dess namn: Integrated Cold Electrode, ICE™.

Hittills har twintrådssvetsning varit det mest produktiva sättet, i termer av insvetsningstal, att pulverbågsvetsa med en enda strömkälla. Den patentsökta ICE™-tekniken har gjort det möjligt att öka insvetstalet med 50 % jämfört med twintrådssvetsning och med 100 % jämfört med enkeltrådssvetsning.

Ett gammalt koncept - men mycket mer robust

Pulverbågsvetsning med en extra, strömlös tråd, är inte något nytt sätt att öka produktiviteten. Det finns flera olika tekniska lösningar för att tillföra "kall" tråd vid pulverbågsvetsning, med olika prestanda och lämpliga för olika tillämpningar. I de flesta av dessa lösningar matas den strömlösa tråden in mot den strömgenomflutna tråden från sidan, i lämplig vinkel. Sådana lösningar innebär flera tekniska utmaningar, framför allt rörande processtabiliteten. Erfarenheten har visat att dessa konventionella lösningar i de flesta tillämpningar inte är tillräckligt robusta, eftersom de är mycket känsliga för fluktuationer i svetsningsbetingelserna. ESAB:s ICE™-teknik är konstruerad med särskild hänsyn till dessa problem, för att ge en säker och stabil process, okänslig för varierande svetsningsförhållanden.

Precis som dubbeltrådssvetsning

ICE™ använder och fungerar enligt samma princip som pulverbågsvetsning med twintråd, vilket gör tekniken säker och enkel att använda. Inträngning, svetssträngens bredd, mängden smält grundmaterial, tillsatsmaterialets uppblandning med och fördelning i grundmaterialet är alla detsamma som vid twintrådssvetsning. Justering av trådmatningshastigheten för den strömlösa extratråden ger emellertid nya möjligheter att styra insvetstalet och svetsrågens höjd (Flat Cap Control™).

Värmetillförseln vid svetsning med ICE™ förblir densamma så länge de aktiva svetsparameter värderna inte ändras. Den strömlösa tråden är inte en aktiv parameter och ingår därför inte i värmetillförselberäkningen. ESAB:s sedan mer än 10 år bedrivna forskning om strömlös tråd i pulverbågsvetsning har visat att Δt8/5, alltså svalningstiden från 800 till 500 °C, inte förändras när den inmatade mängden strömlös tråd ändras.

Processtabilitet

Integrationen av en strömlös tråd i samma kontaktmunstycke som de strömgenomflutna trådarna och löpande parallellt med dessa gör processen mer stabil och robust. Att tillföra den strömlösa tråden enligt den patentsökta ICE™-tekniken för processreglering gör ljusbågarna och smältbadet lugnare. ICE™ gör processen mer robust och mindre känslig för fluktuationer hos ljusbågarna och trådutsticket, eftersom den punkt där den strömlösa tråden smälter alltid anpassas efter de båda ljusbågarna. Den förbättrade processtabiliteten gör det lättare att justera och anpassa till olika fogtyper.

ICE™ Processtabilitet  ICE™ Process stability

Användarvänlighet

ESAB:s unika, patentsökta processreglermetod, tillsammans med den användarvänliga PEK-processtyrenheten, gör det mycket enkelt och säkert att använda ICE™. Endast 1 ytterligare parameter behöver ställas in, sedan sköter ESAB-styrenheten resten. ESAB:s nya, patentsökta processreglering styr den strömlösa trådens matningshastighet oberoende av de båda strömgenomflutna trådarna. Detta ger bättre processtabilitet och möjliggör automatisk anpassning av svetsningsförloppet till fluktuationer i svetsningsförhållandena, för att maximera både produktivitet och säkerhet.

PEK PEK

ICE™ är det kanske största teknikgenombrottet sedan pulverbågsvetsningen uppfanns och förvandlar spillvärme – till produktion!

Läs mer om fördelarna med ICE™ här.

Produktinformation:

Pulverbågsvetsning (SAW)

Läs mer:

Fördel ICE™

Ladda ner faktablad:

x

x

Loading..