Föregående
Nästa

Fördel ICE™

ESAB:s patentsökta ICE™-teknik utnyttjar överskottsvärmen från pulverbågsvetsning med twintråd och ger därmed en mängd produktivitetsfördelar:

  • Högt insvetstal – upp till 100 % högre insvetstal än vid enkeltrådssvetsning med samma värmetillförsel, vilket gör att många fogar kan svetsas med färre svets strängar.
  • Hög svetshastighet – det högre insvetstalet och bättre processtabiliteten kan utnyttjas för att öka svetshastigheten i tillämpningar där hastigheten är en kritisk faktor.
  • ICE™ möjliggör tandemsvetsning av rotsträngar och kombinerar hög inträngning och hög produktivitet. High Deposition Root™-tekniken kan öka produktiviteten vid rotsvetsning med upp till 100%, beroende på tillämpning.
  • Lägre kostnader för tillsatsmaterial – fluxförbrukningen sjunker, ofta med cirka 20 %, och även förbrukningen av tillsatsmaterial minskar, tack vare den innovativa funktionen Flat Cap Control™.
  • ICE™-teknikens höga produktivitet kan även utnyttjas för att minska värmetillförseln och formändringarna vid bibehållen produktivitet. Den minskade värmetillförseln ICE™-tekniken möjliggör innebär i många fall att avsvalning till rätt mellansträngstemperatur sker så snabbt att väntetiden avskaffas.
  • Den mest miljövänliga SAW-metoden minskar energibehovet med upp till 33% jämfört med SAW med twintråd och med upp till 50 % jämfört med SAW med enkeltråd.

 

 

Thumbnail image

Energibesparingar

ICE™ minskar energibehovet och sänker energikostnaderna.

Läs mer


Thumbnail image

Flat Cap Control™

Flat Cap Control™ tillsammans med ESAB:s ICE™ minskar såväl behovet av efterbehandling av svetsen som förbrukningen av tillsatsmaterial

Läs mer


Thumbnail image

High Deposition Root™

ICE™ kombinerar hög inträngning med hög produktivitet.

Läs mer


Thumbnail image

Hög svetshastighet

ESAB, svetsning, process, ICE, SAW, pulverbåge, ICE™, hög svetshastighet

Läs mer


Thumbnail image

Högt insvetstal

Upp till 100 % högre insvetstal. ICE™ – öka produktiviteten, inte värmetillförseln.

Läs mer


Thumbnail image

Kvalificering av svetsningsprocedur

Kvalificering av procedur för svetsning med strömlös tråd.

Läs mer


Thumbnail image

Lägre fluxförbrukning

Lägre fluxförbrukning med ESAB:s ICE™-teknik.

Läs mer


Thumbnail image

Mindre formändring

Mindre formändring tack vare mindre värmetillförsel med ESAB ICE™

Läs mer


Produktinformation:

Pulverbågsvetsning (SAW)

Read More:

ICE™

Prestandaövertag med ICE™

Visa/ladda ner bildspel om hur ICE™ kan öka din svetsningsproduktivitet:

x

x

Loading..