Föregående
Nästa

SAW - Smalfog

tmp 1x1 transparent

ESAB:s smalfogssystem HNG Multi uppfyller kraven för helautomatisk svetsning med noggrann styrning av alla svetsningsparametrar, för att uppnå korta svetstider och perfekt svetsgods vid svetsning i höghållfast material. HNG Multi är avsett för tung kontinuerlig drift med förvärmda arbetsstycken, utan avkall på precision och slitstyrka.

Svetshuvudena för HNG Multi är avsedda för såväl enkeltrådsinstallationer (AC eller DC) som tandeminstallationer (DC/AC eller AC/AC) i parallella eller nästan parallella fogar, med bredd från 18 mm och största djup 450 mm.

 
Produktinformation:

Smalfogssystem

Ladda ner broschyr:

tmp
x

x

Loading..