ESAB:s Kunskapscenter

Vilket är det bästa sättet att skära stålplåt?

Det finns många metoder för skärning av kolstålsplåt, varav vissa är lämpliga för automatisering och vissa inte.

Läs mer


Vattenskärning

Av Kunskapscenter |

Vattenskärning är en skärmetod för att figurskära olika material med en vattenstråle på cirka 4000 bar. Skäreffekten i strålen kan ökas genom att vattnet blandas med abrasivmedel (sand) vilket ger en slipande effekt åt strålen. Detta kallas abrasiv vattenskärning, på engelska abrasive waterjet (AWJ). Med abrasiv vattenskärning kan man bearbeta i princip alla material, exempelvis rostfritt stål, titan m.m.

Läs mer


Gasskärning (Oxyfuel)

Av Kunskapscenter |

Gasskärning är den vanligaste skärningsmetoden för olegerade och låglegerade stål och kan användas på gods med tjocklekar mellan 0,5 och 2500 mm. Förutsättningar för gasskärning är att metallen brinner i oxygen, att metallens antändningstemperatur är lägre än dess smältpunkt och att slaggen har en lägre smältpunkt än metallen. Bränngaser som används är acetylen, gasol, naturgas eller blandgaser.

Läs mer


Plasma skärning

Denna process använder en koncentrerad elektrisk ljusbåge som smälter materialet med en hög temperatur plasmastråle. Alla ledande material kan skäras.

Läs mer


Felsökning av skärresultat med Plasma

Som alla andra skärprocesser påverkas plasmaskärningens kvalitet av många variabler.

Läs mer


x

x

Loading..