esab svetsprocess

Friktionssvetsning

Av Kunskapscenter

variables.item.image.alttext

Friktionssvetsning uppfanns, utvecklades och patenterades av TWI (The Welding Institute) i Cambridge i England. Vid friktionssvetsning roteras ett cylindriskt verktyg i form av en profilerad pinne med skuldra. Verktyget är motståndskraftigt mot hög temperatur och nötning. Detta skjuts långsamt in mellan de två plåtarna, som skall svetsas samman. Plåtarna skall vara fastspända tätt ihop ovanpå en stödskena så att de inte kan glida isär under svetsningen. Friktionsvärmen som uppstår mellan det roterande verktyget och arbetsstyckena får materialet i fogen att mjukna utan att uppnå smälttemperatur och verktyget skjuts vidare i fogen. Det plastiska materialet sluter sig bakom det roterande verktyget och komprimeras i kontakten med verktygets skuldra. 

Vid avkylningen stelnar materialet i den nybildade fogen. Den här typen av friktionssvetsning kan användas för sammanfogning av aluminiumplåtar utan tillsatstråd eller skyddsgas. 

Materialtjocklekar från 1,6 till 30 mm kan svetsas med 100% inträngning och utan porer och bindfel. Högkvalitativa svetsar med liten deformation kan åstadkommas i många aluminiumlegeringar, även i sådana, som anses svårsvetsade med konventionella smältsvetsmetoder. Material, som hittills med framgång svetsats med friktionssvetsning omfattar ett flertal aluminiumlegeringar (av serierna 2xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx och 8xxx) samt Al-Li-legeringar. 

Nyligen har man demonstrerat friktionssvetsning vid hopfogning av bly-, koppar-, magnesium- och även titanlegeringar. 

 

Övriga Svetsprocesser

 Brännsvetsning 

 ESW 

 Laserskärning 

 Manuell metallbågsvetsning MIG/MAG - gasmetallbågsvetsning 

 Motståndssvetsning 

 Oxy-fuel 

Skärning 

 Plasmaskärning 

 Plasmasvetsning 

 Pressvetsning 

 Pulverbågsvetsning 

 Punktsvetsning 

 Reparation och underhåll - hårdpåsvets 

 Rörelektrodsvetsning 

 Sömsvetsning 

 Stuksvetsning 

 TIG-svetsning 

 Vattenskärning 

 

I kategorin Svetsprocesser , märkta Svetsning

x

x

Loading..