ESAB svetsprocess

MMA Manuell elektrodsvetsning

Av Kunskapscenter

variables.item.image.alttext

En elektrisk båge upprätthålls mellan spetsen på en belagd metallelektrod och ett arbetsstycke. När smälta metalldroppar från elektroden transporteras med ljusbågen ned i smältbadet, skyddas de från luften av gas, som bildas av kemiska ämnen från flux av höljet på den belagda elektroden. Den smälta slaggen flyter upp till toppen av smältbadet, där den skyddar svetsgodset från luften under stelningen. Slaggen måste avlägsnas efter varje svetssträng. Hundratals av skilda elektroder tillverkas, ofta innehållande legeringsämnen för att öka hållbarheten, styrkan och segheten hos svetsen. Processen användes i allmänhet för järnlegeringar i konstruktionsstål, skeppsbyggnad och vanliga verkstadsindustrier. Trots den relativa långsamheten hos processen, på grund av elektrodbyten och slaggrensning, förblir den en av de mest användbara metoderna och har fördelar i områden med begränsad åtkomlighet.  

 

 

Övriga Svetsprocesser

 Brännsvetsning 

 ESW

 Friktionssvetsning 

 Laserskärning 

 MMA - Manuell metallbågsvetsning 

 MIG/MAG - gasmetallbågsvetsning 

 Motståndssvetsning 

 Oxy-fuel 

Skärning 

 Plasmaskärning 

 Plasmasvetsning 

 Pressvetsning 

 Pulverbågsvetsning 

 Punktsvetsning 

 Reparation och underhåll - hårdpåsvets 

 Rörelektrodsvetsning 

 Sömsvetsning 

 Stuksvetsning 

 TIG-svetsning 

 Vattenskärning

 

x

x

Loading..