ESAB skärsystem

Gasskärning (Oxyfuel)

Av Kunskapscenter

variables.item.image.alttext

Gasskärning är den vanligaste skärningsmetoden för olegerade och låglegerade stål och kan användas på gods med tjocklekar mellan 0,5 och 2500 mm. Förutsättningar för gasskärning är att metallen brinner i oxygen, att metallens antändningstemperatur är lägre än dess smältpunkt och att slaggen har en lägre smältpunkt än metallen. Bränngaser som används är acetylen, gasol, naturgas eller blandgaser.

Skärbrännaren värmer upp metallstycket. Värmelåga blir väldigt varm och ser även till att plåtytan hålls ren från föroreningar under skärprocessen. På skärbrännaren sitter ett munstycke som styr gasströmningen. Munstyckets utformning beror på vilken bränngas man använder, och beroende på arbetsstyckets tjocklek varierar dess storlek för att tillföra korrekt mängd gas. Ju tjockare arbetsstycket är desto långsammare måste man skära för att få ett fint snitt. Även munstycket påverkar den rekommenderade skärhastigheten något.

Skärbrännaren sitter antingen i en större stationär maskin där plåten får ligga horisontellt på ett skärbord, eller så förses den med ett skärbrännarhandtag för manuell gasskärning. Injektorbrännare och tryckbrännare är de två vanligaste typerna av brännare. I injektorbrännaren har oxygenet ett högre inloppstryck vilket suger fram bränngasen medan tryckbrännaren (som även kallar liktryckbrännare) har samma inloppstryck för värmeoxygenet och bränngasen.HERE

Användningen av ESAB CUTTING SYSTEMS enkel- och trebrännare huvud ger ekonomisk och precis skärning av skiftande plåttjocklekar.   • Traditionell termisk skärprocess för låglegerat stål. 


  • För rakskärning och fasskärning (fogbereding). 


  • Kostnadseffektiv, speciellt med flera brännare.  

Läs mer om ESABs Oxyfuel gasskärning produkter här>>
I kategorin Skärsystem , märkta Gas, Oxy-Fuel

x

x

Loading..