ESAB svetsprocess

Sömsvetsning

Av Kunskapscenter

variables.item.image.alttext
Sömsvetsning är en form av motståndssvetsning som används för att svetsa ihop plåtar. Två elektroder, som ser ut som elektrodrullar pressar ihop plåtarna och leder ström genom dem. 

Vid sömsvetsning har man ersatt de stavformiga elektroderna, som användes vid punktsvetsning, med elektrodrullar, mellan vilka arbetsstyckena matas fram under tryck. Elektrodrullarna ligger an mot arbetsstycket under hela svetsförloppet. 


Profilen på elektrodrullen utformas för att passa till den detalj som skall svetsas. Punkterna som svetsas kan placeras så att ett tätt förband erhålles. Material som kan svetsas är olegerat och rostfritt stål inom dimensionsområdet t max= 3+3 mm. Exempel på tillämpningar: bensintankar, rostfria diskbänkar och radiatorer. 

I kategorin Svetsprocesser , märkta Svetsning

x

x

Loading..