ESAB:s Kunskapscenter

Alla artiklar märkta "Oxy-Fuel".

Gasskärning (Oxyfuel)

variables.item.image.alttext

Av Kunskapscenter

Gasskärning är den vanligaste skärningsmetoden för olegerade och låglegerade stål och kan användas på gods med tjocklekar mellan 0,5 och 2500 mm. Förutsättningar för gasskärning är att metallen brinner i oxygen, att metallens antändningstemperatur är lägre än dess smältpunkt och att slaggen har en lägre smältpunkt än metallen. Bränngaser som används är acetylen, gasol, naturgas eller blandgaser.

Läs mer

I kategorin Skärsystem , märkta Gas, Oxy-Fuelx

x

Loading..