ESAB:s Kunskapscenter

Vilket är det bästa sättet att skära stålplåt?

Det finns många metoder för skärning av kolstålsplåt, varav vissa är lämpliga för automatisering och vissa inte.

Läs mer


Plasmasvetsning

Av Kunskapscenter |

Plasmasvetsning, PAW, är en process, som är mycket lik Tig-svetsning. Det är en utveckling av Tig-metoden för att öka produktiviteten.

Läs mer


Plasma skärning

Denna process använder en koncentrerad elektrisk ljusbåge som smälter materialet med en hög temperatur plasmastråle. Alla ledande material kan skäras.

Läs mer


Felsökning av skärresultat med Plasma

Som alla andra skärprocesser påverkas plasmaskärningens kvalitet av många variabler.

Läs mer


x

x

Loading..