ESAB:s Kunskapscenter

Fyra steg till val av rätt munstycke

Välj massivt eller tvådelat munstycke, serie, förvärmningskapacitet och storlek.

Läs mer


Gasskärning (Oxyfuel)

Av Kunskapscenter |

Gasskärning är den vanligaste skärningsmetoden för olegerade och låglegerade stål och kan användas på gods med tjocklekar mellan 0,5 och 2500 mm. Förutsättningar för gasskärning är att metallen brinner i oxygen, att metallens antändningstemperatur är lägre än dess smältpunkt och att slaggen har en lägre smältpunkt än metallen. Bränngaser som används är acetylen, gasol, naturgas eller blandgaser.

Läs mer


x

x

Loading..