ESAB:s Kunskapscenter

Pulverbågsvetsning

Av Kunskapscenter |

Pulverbågsvetsning (SAW - Submerged Arc Welding) är en svetsmetod som bygger på att trådelektrod/er kontinuerligt matas med en mekanisk drivanordning, fram till svetshuvud försedd med kontaktbackar som överför strömmen till trådelektroden, när elektroden träffar arbetsstycket uppstår en kortslutning och en ljusbåge etableras. När ljusbågen har etablerats på arbetsstycket smälter elektroden kontinuerligt i en sträng av pulver (Flux), som skyddar smältpoolen (svetsgodset) från atmosfären så att den inte oxiderar under smältfas. Under normala förhållanden syns inte ljusbågen då den täcks av pulver (Flux).

Läs mer


x

x

Loading..