ESABs Kunskapscenter

Svetsprocesser

De flesta svetsprocesser kräver hög temperatur för att metaller skall förenas.

Läs mer


TIG (Tungsten Inert Gas) svetsning

Av Kunskapscenter |

TIG (Tungsten Inert Gas) är en svetsmetod, där en elektrisk ljusbåge upprätthålls mellan en icke smältande elektrod och ett arbetsstycke i en atmosfär av inaktiv gas, som inte deltar i svetsprocessen utan endast skyddar smältan och elektroden från luftens skadliga inverkan.

Läs mer


Stuksvetsning

Av Kunskapscenter |

Metoden används vid sammansvetsning av tråd eller stång.

Läs mer


Sömsvetsning

Av Kunskapscenter |

Sömsvetsning är en form av motståndssvetsning som används för att svetsa ihop plåtar. Två elektroder, som ser ut som elektrodrullar pressar ihop plåtarna och leder ström genom dem.

Läs mer


Punktsvetsning

Av Kunskapscenter |

Punktsvetsning är en form av motståndssvetsning som används för att svetsa ihop plåtar. Två elektroder, som ser ut som kopparstavar med runda spetsar, pressar ihop plåtarna och leder ström genom dem. Resultatet blir att materialet smälter ihop i en punkt. Strömmen stängs av när punkten är klar.

Läs mer


x

x

Loading..