ESAB LANSERAR FÖRBÄTTRAD NEUTRAL OK FLUX 10.99  FÖR INDUSTRIMILJÖER

26 augusti 2021

ESAB lanserar en förbättrad OK Flux 10.99, ett agglomererat basiskt svetspulver avsett för pulverbågsvetsning i tunga industrimiljöer som petrokemiska anläggningar, offshorekonstruktion, transport, LNG- och LEG-tankar, tryckkärl och massa- och pappersindustri. I kombination med utvalda austenitiska och nickelbaserade trådar fungerar pulvrets förbättrade formel lika bra med antingen växelström eller likström med negativ polaritet, och leder till avsevärt förbättrad slagglossning, ökad produktivitet och bättre svetskvalitet.

”Den höga basiciteten i OK Flux 10.99 ger överlägsen slagseghet och hållfasthet”, säger Paolo Torchiana, Global Product Manager, ESAB. ”Dess utmärkta svetsbarhet i lägena 1G och 2G och gör det mycket lättare att få loss slagg. Slutresultatet är ett mycket rent strängutseende med bra vätning.”

Eftersom det är ett neutralt pulver lägger det inte till några legeringselement till svetsgodset. När det kombineras med nickelbaserade produkter, t.ex. ESABs OK Autrod NiCrMo-4, minskar risken för varmsprickor avsevärt. Dess låga kiselinnehåll ger bra hållfasthetsegenskaper och svetsgods, särskilt slagseghet. OK Flux 10.99 uppnår bindning, tåvinklar och strängutseende av överlägsen kvalitet vid inre och yttre tillämpningar.

Produktiviteten ökar med upp till 15 procent vid svetsning med OK Flux 10.99 med växelströmsutgång då det går att använda högre trådmatningshastigheter. Det tillför fukt- och korrosionsbeständighet. Dessutom minskar den höga svetskvaliteten skrotningen och den förbättrade slagglossningen minskar rengöringstiden.

”Vi förbättrade prestandan för det här pulvret så att svetsningen kräver mindre rengöring och reparationsarbete”, fortsätter Torchiana. ”Man behöver inte omklassificera svetsningen och våra kunder är mycket nöjda med förbättringarna. Den här produkten är mycket attraktiv för operatören.”

OK Flux 10.99 har en kornstorlek på 0,2 till 2,0 mm och ett basicitetsindex på 2,1, vilket gör den perfekt för tryckkärl, tillämpningar inom kemiska och petrokemiska anläggningar och andra industrimiljöer som kräver svetsning med flera körningar och obegränsade godstjocklekar. Den fungerar bra i kombination med många trådar för pulverbågsvetsning, t.ex. OK Autrod 308L, 309L, 316L, 316LMn och NiCrMo-4.

OK Flux 10.99 finns tillgänglig i påsar på 25 kg. För ökat fuktskydd och minskad risk för förpackningsskador finns den även i stålhinkar på 25 kg. Du behöver inte torka om pulvret innan du använder det på plats eftersom förpackningen skyddar pulvret från att ta upp fukt under transport och lagring.

OK Flux 10.99

 

 

OK Flux 10.99 ger överlägsen slagtålighet och hållfasthet med utvalda austenitiska och nickelbaserade trådar för pulverbågsvetsning i tunga industrimiljöer.

x

x

Loading..