ESAB utökar sitt utbud av tillsatsmaterial för LNG-tillämpningar och lanserar den pulverfyllda rörtråden Shield-Bright för 9% nickelstål

1 september 2021

ESAB har lanserat Shield-Bright NiCrMo-3, en elektrod av typ 625 av 9 % nickelstål för pulverfylld bredpendlande manuell och automatiserad svetsning i vertikalt läge upp (3G) och som använder skyddsgas med 75 % argon och 25 % CO2.

”Vi utvecklade Shield-Bright NiCrMo-3 specifikt för en amerikansk tillverkare av LNG-tankar som bytt från 3 mm till 4 mm rotavstånd med keramiskt rotstöd”, säger Neil Farrow, Global Product Manager – Cored Wires, ESAB. ”Bredare avstånd är en utmaning för trådar med högt nickelinnehåll eftersom badet brukar vara trögflytande och har en hög välvning, men Shield-Bright NiCrMo-3 skapar en mycket platt strängprofil med utmärkt bindning vid svetstån. Den fungerar nästan som olegerad tråd, vilket minskar problem med varmsprickor och spänningskoncentrationer.”

Tråden grupperas som AWS A5.34/5.34M:2018 ENiCrMo3T1-4-tråd och har en brottgräns på >690 MPa samt en Charpy slagseghet på >70 J vid -196 oC. Shield-Bright NiCrMo-3 har hållfasthetsegenskaper som överträffar kundkraven eftersom ESAB noggrant kontrollerar svetsgodsets sammansättning.

Under utvecklingen använde ESABs tekniker ett analyssystem för svetsdata för att påvisa att tråden svetsar med utmärkt bågstabilitet och kontroll av strömstyrka. Laboratorietester i 3G-läge visade ett insvetstal på 2,4 kg/timme med en tråd på 1,2 mm. Slaggen lossnade enkelt, vilket minskade risken för slagginneslutning och gav lägre rengöringstid efter svetsning samt minskade kostnader.

Tillsatsmaterialutbudet för LNG

Tidigare i år lanserade ESAB Cryo-Shield Ni9, en NiCrMo-legerad pulverfylld rörtråd som används för svetsning i alla lägen av LNG-bränsle- och lagringstankar i 9 % nickelstål med 100 % CO2-skyddsgas. Denna modifierade tråd av typ 625 har utmärkt sprickmotstånd och är överlägsen jämfört med vanliga NiCrMo-3-trådar. Hållfasthetsegenskaperna liknar de för Hastelloy ENiMo-13 pulverfyllda rörtrådar, men till ett lägre inköpspris på grund av den ändrade formeln. Typiska hållfasthetsegenskaper i svetsat tillstånd är en sträckgräns på 440 MPa, brottgräns på 730 MPa, förlängning på 44 % och ett slagseghetsvärde på 65 J vid -196 oC.

”Vi utvecklade Cyro-Shield Ni9 för att uppfylla kraven för fartygs framdrivningssystem som skiftar från tjock brännolja till LNG-bränsle för att minska kväveoxidutsläppen”, säger Farrow. ”Den här tråden uppfyller även behoven för tillverkare av LNG-lagringstankar och andra tillämpningar med 9 % nickelstål. I jämförelsetester mot ledande 625-legerade trådar uppvisade Cryo-Shield Ni9 överlägsen tolerans mot sprickor, vilket är särskilt viktigt vid svetsning av rotsträngar. Tester ute hos kund med 100 % CO2-skyddsgas bekräftade också bättre tolerans mot porositetsbildning, bättre utvätning för en plattare strängvälvning och bättre slagglossning jämfört med vanliga 625-legerade trådar. Dessutom stöder slaggsystemet svetsning i alla lägen, även underupp.”

Driftkostnaderna går också ner eftersom den använder sig av 100 % CO2-skyddsgas istället för en argonblandning. Tråden är godkänd av certifieringsorganen ABS, BV, DNV GL, KR, LR och CCS.

ESAB erbjuder Shield-Bright NiCrMo-3 och Cryo-Shield Ni9 i 0,045-tums diameter och förpackade i 12-tums trådkorgar eller plastspolar, och vakuumtätad folieförpackning förhindrar fuktabsorption. För att se hela ESABs utbud av tillsatsmaterial och utrustning för LNG-tillämpningar, samt för ytterligare produktinformation och framgångshistorier, gå till esab.com/lng.

SB_NiCrMo-3

 

Shield-Bright NiCrMo-3, som är utformad för pulverfylld bredpendlande svetsning på LNG-tankar, skapar en exempellös platt strängprofil, som för denna automatiserade svets i 3G-läge, vilket minskar problem med varmsprickor och spänningskoncentrationer.

x

x

Loading..