ROBUSTFEED U82 MATARVERK ERBJUDER EN OÖVERTRÄFFAD KOMBINATION AV AVANCERAD PROCESSTYRNING OCH EXTREM HÅLLBARHET

7 september 2021

RobustFeed erbjuder även ergonomi och användbarhet som har premierats med Red Dot-priset.
ESAB har lanserat matarverket RobustFeed U82 som består av en komplett uppsättning avancerade processtyrfunktioner som hjälper användare att öka konkurrenskraften genom en jämnare svetskvalitet och utseende, utveckling av arbetskraftens kompetens, förbättrad produktivitet och lägre driftskostnader tack vare ökad drifttid. Matarverket kan användas med 200 och 300 mm spolar och är utformat för att användas med ESAB:s Aristo® 500ix och Aristo Mig 4004i Pulse-strömkällor för MIG/MAG, pulsad MIG, pulverfylld rörtråd samt kolbågsmejsling.

RobustFeed U82 kombinerar hållbarheten hos en bärbar, inkapslad matare med precisionstrådmatning och -styrning hos en matare av verkstadstyp. Dess trådmatningssystem PreciDrive ger bättre bågstart och -stopp utan glapp eller spel i dreven och har ett fyrhjulsdrivet drivsystem. Drivrullar med stor diameter (38 mm) ger större greppyta och mer skjutkraft utan att deformera elastisk rörtråd och aluminiumtrådar, vilket är en vanlig orsak till matningsproblem. Matningssystemet hanterar solidtrådar upp till 2,0 mm och rörtrådar upp till 2,4 mm och matar med en hastighet på 0,8 till 25,0 m/min.

”Med lanseringen av RobustFeed U82, som har vår mest avancerade inställningspanel, kan användare i alla branscher dra nytta av RobustFeeds unika produktivitets-, tillförlitlighets- och hållbarhetsfördelar”, säger Arne Lagerkvist, global produktchef för ESAB:s tunga industrisvetsutrustning. ”Denna matare erbjuder också ESAB:s exklusiva SuperPulse-process för modifierad pulsad sprayöverföring. SuperPulse kombinerar en konventionell pulsad vågform med en andra vågform eller process för att uppnå specifika mål vid svetsning av aluminium eller rostfritt stål.”

SuperPulse-processkombinationer inkluderar:

  • Pulsad MIG/kortbågsöverföring, som ger maximal kontroll över värmetillförsel vid svetsning av tunna sektioner och för rotsträngssvetsning.
  • Pulsad MIG/pulsad MIG avsedd för svetsning av material med en tjocklek på 1,6 mm och uppåt med stor kontroll över värmetillförsel, strängprofil, strängutseende och körhastighet.
  • Spraybågeöverföring/pulsad MIG, som ger högre produktivitet på tjockare sektioner samtidigt som det bibehåller förmågan att svetsa vertikalt uppåt utan någon pendlande rörelse, vilket gör att operatören inte blir lika trött.

Ultimat kontroll
På RobustFeed U82 kan användare ställa in gränser för spänning och strömstyrka, vilket garanterar att operatörerna inte överskrider en inställd svetsprocedur. När svetsparametrarna har ställts in kan inställningspanelen låsas för att förhindra att obehörig personal ändrar dem. Ytterligare kvalitetsfunktioner inkluderar lagring av data från de senaste 99 svetsarna, övervakning av produktionsstatistik såsom tid som bågen har varit tänd och mängd tråd som har förbrukats, samt exportstatistik och procedurer som använder en USB-anslutning.

RobustFeed U82 gör det möjligt för användare att skapa anpassade synergilinjer eller välja mellan 259 fabriksprogrammerade synergilinjer för stål, rostfritt stål, aluminium och NiCrMo-legeringar som använder MIG-, pulsad MIG- eller SuperPulse™-processer. Förprogrammerade synergilinjer snabbar på inställningen då de har optimerade parametrar för trådtyp, tråddiameter, skyddsgas och vald process. Data som är förknippad med varje synergilinje kan finjusteras och därefter lagras, och U82 kan lagra upp till 255 svetsscheman.

Synergilinjer för pulsad MIG kan spara många timmars processutvecklingstid. För att påbörja pulsad svetsning behöver användarna bara välja synergilinjen. Systemet tillhandahåller sedan optimal dynamisk styrning av bågen för att upprätthålla jämn inträngning och jämnt strängutseende, och justerar automatiskt variationer i båglängd och trådmatningshastighet. Om det är nödvändigt kan operatörer använda kontrollfunktionen för trådmatningshastighet för att finjustera bågen, och alla puls-parametrar justeras automatiskt.

RobustFeed U82 erbjuder alla standardkontroller, samt Qset- och SCT-teknik (Short Circuit Termination). Qset (snabbinställning) optimerar automatiskt kortslutningsbågen för den installerade gas/trådkombinationen. Efter några sekunders svetsning anpassar systemet svetsparametrarna så att de passar en operatörs individuella svetsstil, vilket i synnerhet kompenserar för variationer i kontaktmunstyckets arbetsavstånd och brännarvinkel (t.ex. när operatörer manövrerar brännaren runt hörn). På detta sätt kan operatören fokusera på brännarmekanik istället för att oroa sig för om de har ställt in rätt parametrar. SCT-tekniken vässar änden på den solida MIG-tråden vid en svetsavslutning för att främja en positiv nästa bågstart, minska sprut och minska risken för kalla överlappningar. SCT-tekniken eliminerar även behovet för operatören att klämma fast tråden.

RobustFeed U82 inkluderar en 50 mm dinseanslutning på baksidan för MMA- eller mejselbrännaren, och när den kombineras med strömkällan Aristo 500ix kan operatörer välja mejslingsläge på matarverket, vilket innebär att man inte behöver gå tillbaka till strömkällan för att ställa in processläge eller byta kablar för mejsling. Dessutom använder kombinationsmejslingen Aristo/RobustFeed U82 en CV-utgång. CV ger en mjukare mejslingsprestanda eftersom systemet justerar utströmmen för att bibehålla en konstant spänning även om avståndet mellan kolet och arbetsstycket varierar.

Prisvinnare
RobustFeed vann det prestigefyllda priset för produktdesign Red Dot för dess goda ergonomi. När den bärs i mitthandtaget och man går längre sträckor vilar den bekvämt mot sidan av operatörens kropp. Närmare svetsplatsen gör ytterligare handtag på fram- och baksidan det enkelt att bära den upp för en stege, manövrera den genom trånga utrymmen eller lämna över enheten till någon annan.

RobustFeed U82 garanterar skyddsklass IP23 (andra modeller har skyddsklass IP44). Ett helt förseglat trådmatningsfack skyddar tråden från vattenstänk, damm och andra föroreningar. En valfri värmare inuti trådmatningsfacket driver bort fukt för att bevara trådens skick och konstruktionen med dubbla väggar har särskilda zoner som skyddar mot slag och nötning. Reglagen, ström- och gaskabelanslutningarna skyddas inuti höljet och en pålitlig dragavlastning tar bort kabelspänningen.

Serien RobustFeed omfattar även modellerna RobustFeed Pro, RobustFeed Pulse och RobustFeed U6. Målmarknaderna inkluderar traditionella bärbara matarverkstillämpningar inom branscherna varv, skeppsbyggnad, anläggningsbyggande, offshore, järnväg och tunga underhållsbranscher, samt användare inom konstruktionsstål, tank-, tryckkärls-och trailerproduktion, mobil utrustning och allmän tillverkning.

”Verkstadsmiljöer kan vara extremt krävande med damm, smuts och fysiska angrepp”, säger Lagerkvist. ”RobustFeeds hållbarhet kan öka drifttiden i alla tillämpningsområden, medan dess PreciDrive-trådmatningssystem upprätthåller en precis trådmatning för att främja en konsekvent svetskvalitet.”

 

ESAB RobustFeed Pulse U6-U82

 

ESAB RobustFeed U82 erbjuder avancerade processkontrollfunktioner som bidrar till att öka svetskvaliteten, förbättra arbetskraftens kompetens ochproduktiviteten samt minska driftskostnaderna.

 

 

x

x

Loading..