ESAB FÖRBÄTTRAR TUBROD OK 15.13 EN RÖRELEKTROD MED BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR ALLA SVETSLÄGEN

27 mars 2019

ESAB är världsledare inom svetsning och skärning och har gjort två viktiga förbättringar av OK Tubrod 15.13, en rörelektrod med brett användningsområde för alla svetslägen: Slagsegheten vid låga temperaturer är nu betydligt bättre och tråden finns nu även tillgänglig i bland diameter om 1,0 mm.

OK Tubrod 15.13 har under årtionden varit en global ledare av rutil rörtråd och använts i konstruktioner av många skepp som nu seglar på våra hav och i en mängd byggprojekt runtom i världen.

Viktiga förändringar i sammansättningen innebär att OK Tubrod 15.13 nu kan uppnå utmärkt slagseghet vid -40 °C, vilket är en stor förbättring jämfört med -20 °C före uppgraderingen. Den största fördelen för användare är att många tillämpningar nu kan svetsas med bara en tråd, medan det tidigare var nödvändigt att byta tråd för att passa stålplåtar i olika klasser. Ändå bibehåller OK Tubrod 15.13 samma imponerande utbud av godkännanden och klassificeringar, vilket passar kundsegment så olika som skeppsbyggnad och allmän konstruktion. De kunder som behöver stöd med nödvändiga svetstester och kvalifikationer på grund av ändringen i specifikationen kan få support av ESAB, liksom råd om processoptimering.

Tidigare fanns OK Tubrod 15.13 i tråddiametrar om 1,2 till 1,6 mm, men ESAB har lagt till dimension 1,0 mm för kunder som svetsar tunnare plåtar eller behöver en plattare strängprofil än den som kan uppnås med tråd om 1,2 mm. OK Tubrod 15.13 har under många år varit ett populärt val på grund av sin förmåga att svetsa i alla lägen, självlossnande slagg, utmärkt matningsförmåga och allmän användarvänlighet, så ESAB har svarat på kundkraven för att samma specifikation ska finnas tillgänglig i en mindre dimension.

OK Tubrod 15.13 kan uppnå av-smältningshastigheter så höga som 4-5 kg/timme eftersom det är en förstklassig rörtråd som är lätt att använda i alla lägen, inklusive stigande vertikal läge, med eller utan backing för rotsträngar. Den kan skyddas med hjälp av antingen Ar/CO2 eller CO2 för att ge en jämn, stabil båge med minimalt sprut.  Den nya tråddimensionen 1,0 mm gynnar även användare genom att det är lättare att erhålla platta svetssträngar när man svetsar tunnare plåtsektioner.

Kunder som använder OK Tubrod 15.13 har tillgång till ESABs välrenommerade tekniska expertis. Kunder kan använda sig av företagets omfattande kunskap och erfarenhet för att hjälpa till med att maximera produktiviteten utan att kompromissa med kvaliteten. Oavsett om kunderna har svetsutrustning tillverkad av ESAB eller ett annat företag, stöder ESAB kunder som vill optimera sina svetstillämpningar med OK Tubrod 15.13.

Tubrod 15.13
x

x

Loading..