FILARC

Inom ESAB specialiserar sig FILARC på tillsatsmaterial för bågsvetsning och fokuserar på produkter för tung industri, vanligtvis varvsindustrin, offshoretillverkning, brobyggen, raffinaderier och kraftverk, inklusive vattenkraft, samt schaktnings-, konstruktions- och gruvdriftsutrustning.

FILARC-produkterna distribueras över hela världen via ESABs säljorganisationer, återförsäljare och agenter. ESAB ansvarar för allmän varumärkeshantering, forskning och utveckling, kvalitetssäkring, applikationssupport och utbildning, samt internationell marknadsföring.
 

KLICKA HÄR FÖR ATT SE HELA UTBUDET AV
FILARC-PRODUKTER OCH -LÖSNINGAR.

 


FILARC logo

Discover Filarc Products

x

x

Loading..