LEDANDE INOM MÄTNING OCH ÖVERVAKNING FÖR SVETSTEKNIK.

ESABs investering i HKS förstärker det strategiska fokuset på automatiserad svetsning och ger konkurrensfördelar genom DDA (data driven advantage), samtidigt som den tillför kompletterande teknik och ett starkt globalt varumärke till ESABs produktsortiment.

HKS grundades av de tre delägarna Hollmann, Kiese och Schauder år 1994, och har under 24 år utvecklat, tillverkat och distribuerat högkvalitativa mät- och övervakningslösningar för alla svetsprocesser. Produktsortimentet täcker hela utbudet av elektriska och termografiska övervaknings- och processanalysmetoder, allt från sensorer till sofistikerade system för svetsanalyser.

Våra produkter inkluderar:

  • WeldQAS - Automatisk kvalitetsövervakning för industriell produktion
  • ThermoProfilScanner - Använder svetsfogens termiska fält som kvalitetskriterium
  • WeldScanner - Mobilt och praktiskt mätinstrument för dokumentation och kalibrering
  • WeldScanner Validator - EN 50504 Valideringsverktyg
  • WeldAnalyst - System för högdynamisk analys av svetsprocesser
  • Sensorer - Mätsensorer för alla svetsprocesser

KLICKA HÄR FÖR ATT UPPTÄCKA HELA UTBUDET
AV PRODUKTLÖSNINGAR FRÅN HKS.


HKS WeldScanner

HKS Logo

Upptäck produkterna från HKS

x

x

Loading..