Alla varumärken

Tillsammans erbjuder ESAB och Victor mer än två århundrandens erfarenhet av svetsning och skärning. Nu finns alla svets- och skärlösningar ni behöver hos ett företag - ESAB.


ESAB är en av världens ledande tillverkare av utrustning och tillsatsmaterial för svetsning och skärning

Våra lösningar är välkända i hela världen för sin innovativitet. De är utvecklade med hjälp av återkoppling från våra kunder och byggda med expertkompetensen och den solida erfarenheten hos en global branschledare.

Läs Mer


Exaton

Exaton Specialty Filler Metals

Exaton (formerly Sandvik Welding Operations) specializes in crafting the highest-quality filler metals with unwavering consistency for welding stainless steel and nickel alloys in the most-demanding environments.

Läs mer


GCE

GCE® är nu en del av ESAB-gruppen

ESAB har nöjet att tillkännage att de har slutfört förvärvet av Gas Control Equipment (”GCE”). GCE-företagen har mer än 100 års erfarenhet av att utveckla, tillverka och distribuera utrustning för tryck- och flödeskontroll av högtrycksgaser, och erbjuder fullständiga lösningar för industri, medicin samt vetenskaps- och forskningstillämpningar där en hög renhetsgrad krävs.

Läs mer


FILARC

FILARC® - Welding Industries

Inom ESAB specialiserar sig FILARC på tillsatsmaterial för bågsvetsning och fokuserar på produkter för tung industri, vanligtvis varvsindustrin, offshoretillverkning, brobyggen, raffinaderier och kraftverk, inklusive vattenkraft, samt schaktnings-, konstruktions- och gruvdriftsutrustning.

Läs mer


Victor Gas Equipment

Victor® Ledaren inom gasutrustning

Victor Gas Equipments tradition av oöverträffad säkerhet, prestanda och tillförlitlighet är och förblir en av märkets grundstenar.

Läs mer


Thermal Dynamics

Thermal Dynamics® - Avancerad plasmaskärning

Thermal Dynamics är den ledande tillverkaren av manuella och automatiska plasmaskärsystem. Se hur du köper plasmaskärmaskin i dag.

Läs mer


Tweco

Tweco® - MIG-svetstillbehör och MIG-brännare

Tweco är branschledande på tillbehör för MIG-svetsning, bland annat de bland professionella svetsare mycket omtyckta Tweco-MIG-brännarna.

Läs mer


Stoody

Stoody® - Välkänd innovatör och ledande tillverkare av legeringar för hårdpåsvetsning

Stoody® är ledande inom hårdpåsvetsningsteknik och höglegerade tillsatsmaterial. Vi utvecklar produkter som maximerar tillgängligheten, ökar livslängden och sänker driftkostnaderna.

Läs mer


Arcair

Arcair® - Skär stål och andra metaller

Arcair är ett världsledande företag inom produkter för kolbågsmejsling.

Läs mer


TurboTorch

TurboTorch® - Ledande inom hårdlödning och lödning

TurboTorch® är den ledande leverantören av produkter för hårdlödning och lödning, inklusive portabla svetsbrännare, oxy-acetylenmanometrar etc.

Läs mer


HKS

HKS Prozesstechnik - Ledande inom mätning och övervakning för svetsteknik.

ESABs investering i HKS förstärker det strategiska fokuset på automatiserad svetsning och ger konkurrensfördelar genom DDA (data driven advantage), samtidigt som den tillför kompletterande teknik och ett starkt globalt varumärke till ESABs produktsortiment.

Läs mer


TBi

TBi - global tillverkare av högkvalitativ svetsutrustning för industrin

TBi, som lever efter devisen 'Ready for Tomorrow', erbjuder marknadens modernaste produkter av högsta kvalitet. Fokus på framtida teknik, fördelar för slutanvändare och enastående kundservice utgör grundstenarna för TBi:s företagsfilosofi.

Läs mer


x

x

Loading..