Garantipolicy

ESABs garanti täcker kostnaderna för att byta ut material som skadats till följd av design- och/eller tillverkningsfel samt den tid som är rimligt nödvändig för att ersätta den defekta delen. Defekter som uppkommit på grund av felaktig användning eller är en konsekvens av omständigheter bortom ESABs kontroll omfattas inte av garantin.


Garantiperioden för alla produkter gäller från slutkundens inköpsdatum (enligt villkoren för våra specifika produkter giltig varaktighet och startdatum).

Ansvarsförfarande för garanti

Kontakta kundtjänst via service@esab.se


Vid kontakt behöver du ha din inköpsfaktura med serienumret. Vi rekommenderar starkt att du registrerar din maskin via vår webbsida för att vi bättre ska kunna följa upp din akt.

Svetsutrustning

 • En- och trefas Buddy ™ – 24 månader
 • Caddy ™, Rebel ™; maskiner inköpta efter 1 januari 2015 – 36 månader
 • Autonoma svetsaggregat inköpta efter 1 januari 2015 – 36 månader
  (Honda-, Yanmar- och Perkinsmotorer har 24 månaders garanti från tillverkaren)
 • Trefasströmkällor och matarverk i sortimentet Renegade ™, Origo ™, Warrior ™,
  Aristo ™ – 36 månader
 • Plasmaskärmaskiner i sortimentet Cutmaster ™ – 36 månader

Svetspistoler

TIG-, MIG-, Tweco- och plasmabrännare samt fjärrkontroller, såvida inte det tydligt kan bevisas att en svetspistol eller en fjärrkontroll som inte fungerar beror på material- eller tillverkningsfel, omfattas inte av garanti. Garantiperiod på 6 månader för nya brännare och fjärrkontroller som enbart täcker tillverkningsdefekter. Garantin gäller inte om reservdelarna inte kommer från ESAB.

 • MXL 201, 271, 341, 411w, 511w – 12 månader
 • Manuella plasmabrännare – 12 månader

Svetsautomation och skärning

har en garantiperiod på – 12 månader.

Reservdelar

För separata delar till vår utrustning – 6 månader.

Slitdelar

Slitdelar såsom gasmunstycken, trådledare, trådmatningsspolar, kontaktmunstycken, adaptrar, filter, svetsglas, slangar, svetskablar, kabelpaket, m.m. omfattas inte av garantin. Såvida det inte tydligt kan bevisas att orsaken till funktionsfel beror på ett material- eller produktionsfel.

Personlig skyddsutrustning och tillbehör

 • New-Tech ™ – 36 månader **
 • Sentinel – 36 månader **
 • Warrior ™ Tech, Aristo® Tech, F20, G30, G40, G50 – 24 månader **
 • Air 160/190/200, PAPR – 12 månader
 • Origo ™ Air / Eco-Air / Aristo-Air – 12 månader

** Garanti förvägras när det finns spår av stötar eller skada på den elektroniska kassetten

Andra tillbehör

 • G-Tech – 12 månader
 • G-Tech Handy – 12 månader
 • HCB pneumatisk slagghacka – 12 månader
 • Rökgasutsug – 12 månader
 • Torkskåp och torrförvaring – 12 månader

Victor svetsutrustning

 • Tweco 220AC/DC, 301AC/DC, 301TS Thermal Arc PowerMaster Plus 320SP, 400SP,
  500SP – 36 månader
 • 202AC/DC, Fabricator 181i, 211i, 252i, Fabricator 320C, 320S, 400S, 500S, 175SE, 175TE, 161S, 201TS – 24 månader
 • Tillval och tillbehör – 6 månader
 • Reserv- och slitdelar – 3 månader
 • Slitdelar till brännare – ingen garanti

Victor skärmaskiner

 • Cutmaster-serien – 36 månader
 • Drag-Gun Plus, PAK-200i – 24 månader
 • 1Torch™, SureLok ™ brännare och PCH / M-200 – 1 månad
 • Andra brännare – 6 månader
 • Reservdelar – 3 månader
 • Slitdelar till brännare – ingen garanti

Gassvets- och gasskärutrustning

 • Edge ™ och G-seriens regulatorer, 400-serien, HD313-, HC1200-serierna och Bulldog-brännare – 60 månader
 • Flödesmätare för högt tryck och höga flöden, brännare med låg vikt – 12 månader
 • Slitdelar till brännare – ingen garanti

Victor automatisk svetsutrustning

 

Omfattas inte av ESAB. Säljs och följs upp av Thermal Dynamics Europe

HKS

Ett års garanti på basenheten och tillhörande sensorer.

Obs!

Garantin gäller inte om problemen uppstått i anslutning till användning med otillräcklig matningsspänning (även överspänning), vid normalt bruk och slitage, om instruktionerna i manualen inte har följts, vid skador under transport eller lagring, vid brand eller skador som uppstått av naturliga orsaker (t.ex. översvämning, blixtnedslag, o.s.v.).


Garantin upphör att gälla om produkten modifieras utan föregående skriftligt tillstånd från tillverkaren, eller om reparationer utförs med icke-auktoriserade reservdelar eller produktens underhållsinstruktioner inte följs.


ESAB kan kräva ersättning för reparationer som inte täcks av garantin. Direkt eller indirekt skada och utebliven vinst täcks inte av garantin. Garantiperioden baseras på en arbetsvecka på 40 timmar.

x

x

Loading..