value added engineering

Vad kan du förvänta dig av VAE (mervärdeskonceptet)?

Nedan urval är fallbeskrivningar för att få en ide om hur ESABs VAE team kan gynna din/er verksamhet.

Kund:

GKN Wheels, Denmark

Tillverkning:

Hjul för infrastruktur applikationer

 

Produktion:

Hjulen var svetsade i 2 GMAW stationer, med 5 svetsrobotar och 2 halvautomatiska SAW stationer med åtta svetshuvuden med en kombinerad MIG/MAG och SAW svetsmetod beroende på produktvariant, design och produktionsvolym 

 

Målet för VAE team:

ESABs mål var att förbättra produktivitet i stationen med 5 svetsrobotar. Största fokus var att nå svetshastighet upp till 1m/min på en kälfog med 5 mm A mått. 

 

Lösning:

Det mest produktiva resultat har åstadkommits genom att använda två Origo™ Mig 6502c strömkällor med 1.6 mm AristoRod™ tråd och Tubro tråd. Då fogföljning var nödvändig för huvuddelen av svetsarna, det var viktigt att hitta en lösning som kunde följa fogen utan pendling. För att möta GKN.s krav vad gäller produktivitet och kvalitet användes en svetsmetod med två trådar (Tandem) samt en laser fogföljare. 

 

Resultat:


Genom att introducera ovan lösning och svetsmetod, hjälpte ESAB kunden att öka svetshastighet från 0.5 till 1 m/min vilket resulterade att nedsmältningstal gick från 9 - 16 kg/timme. Andra produktivitets och lönsamhetsförbättringar inkluderar även: 


  • Extra svetskapacitet med 30% i total 5 svetsrobotar. 
  • Potentiell extra produktionskapacitet med 52800 hjular/år. 
  • Om GKN's ökade produktionsresultat resulterar i extra försäljning av 37,500 hjular, total återbetalningstid blir mindre än 5 månader. 
x

x

Loading..