value added engineering

Det är siffror som talar sitt tydliga språk.

Du kan inte styra det som du inte kan mäta, då är VAE teamet en stor resurs. För varje del i din process, använder sig vårt team en 3-stegs regel metod som är en datadriven process. 


Produktivitetsutvärdering.

Vi analyserar hela produktionsflödet allt från material till leverans, eller för en enskild station, eller en procedur. 


Lönsamhetsanalys.

VAE teamet genomför en komplett teknisk utvärdering, med detaljerat förslag på förbättring för ökad produktivitet och lönsamhet. Detta skulle kunna omfatta ett antal små förändringar eller storskaliga implementeringar, såsom nya processer och maskiner, 


Lösningens genomförande.

Slutligen får du som kund av oss ett presenterat förbättringsförslag. VAE teamet ger dig en plan för hur ni skall introducera förändringarna i er produktion, och de kan även vara behjälpliga med beställning av nytt material såsom tillsatsmaterial och svetsutrustning.

x

x

Loading..